DATA PERKAWINAN / BULAN

 Januari
 Februari
 Maret
 April
 Mei
 Juni
 Juli
 Agustus
 September
 Oktober
 November
 Desember
 

DATA PERKAWINAN / AGAMA

 KRISTEN
 KATHOLIK
 HINDU
 BUDHA
 KHONGHUCU
 KEPERCAYAAN