Data Penduduk Musiman

KECAMATAN : SIMOKERTO

KELURAHAN : SIMOLAWANG

NO NAMA LENGKAP ALAMAT RW RT TEMPAT ASAL MASA BERLAKU
1 SUMRIYEH BANOWATI 4/2 002 008 SAMPANG 06-05-2015
2 SINTI JL. PRAGOTO 68 003 003 SAMPANG 30-09-2015
3 SANI JL. PRAGOTO 60 003 003 SAMPANG 18-09-2015
4 HOTIMAH JL. PRAGOTO 68 003 003 SAMPANG 18-09-2015
5 SULIYEH JL. PRAGOTO 62 003 003 SAMPANG 30-09-2015
6 FATIMAH JL. PRAGOTO 60 003 003 SAMPANG 30-09-2015
7 ROBI,AH JL. PRAGOTO 50 003 003 SAMPANG 18-09-2015
8 SITTIMAH JL. PRAGOTO 42 003 003 SAMPANG 19-09-2015
9 MISDINA JL. PRAGOTO 68 003 003 SAMPANG 19-09-2015
10 MUNAYYAH JL.N PRAGOTO 62 003 003 SAMPANG 30-09-2015
11 FATIMA JL. PRAGOTO 68 003 003 SAMPANG 30-09-2015
12 MARIJAH BANOWATI 2/25 003 005 SAMPANG 19-03-2015
13 NASI`A BANOWATI 3/15 003 007 BANGKALAN 15-04-2015
14 MOH. AMINULLOH BANOWATI 3/6 003 007 BANGKALAN 22-09-2015
15 ROPIAH BANOWATI 3/15 003 007 SAMPANG 06-05-2015
16 RUMYAT BANOWATI 3/3 003 007 SAMPANG 15-04-2015
17 SAFI`AH BANOWATI 3/3 003 007 BANGKALAN 21-04-2015
18 TOYYIBEH BANOWATI 3/4 003 007 BANGKALAN 21-04-2015
19 SITI MAIRAH BANOWATI 3/11 003 007 BANGKALAN 15-04-2015
20 HUSNOL HODIMAH BANOWATI 3/3 003 007 SAMPANG 15-04-2015
21 AHMAD ZEINI BANOWATI 3/15 003 007 BANGKALAN 23-09-2015
22 HAMIMAH BANOWATI 4/12 003 008 SAMPANG 05-03-2015
23 IKA MULYASARI BANOWATI 4/6 003 008 SAMPANG 14-03-2015
24 HOLIMAH BANOWATI 4/2 003 008 SAMPANG 06-05-2015
25 MAIMUNA BANOWATI 4/12 003 008 SAMPANG 05-03-2015
26 MISNINTI BANOWATI 4/5 003 008 SAMPANG 23-10-2015
27 SAMU`A BANOWATI 1/23 003 009 SAMPANG 15-04-2015
28 BANIYAH SENCAKI 35 004 003 SAMPANG 06-07-2015
29 ROFI/`AH SENCAKI 27 004 003 SAMPANG 06-07-2015
30 NABIYA SENCAKI 33 004 003 SAMPANG 06-07-2015
31 NAFIDAH SENCAKI 33 004 003 BANGKALAN 06-07-2015
32 PATIYAH SENCAKI 37 004 003 SAMPANG 07-07-2015
33 SITI SOFIAH SENCAKI 35 004 003 SAMPANG 06-07-2015
34 HOTIMAH SENCAKI 35 004 003 SAMPANG 06-07-2015
35 BUNIMAH SENCAKI 27 004 003 SAMPANG 06-07-2015
36 MH. YESIN RUSUN SOMBO BLOK B/313 005 002 MALANG 24-03-2015
37 BAWON NUR HASANAH RUSUN SOMBO BLOK B/313 005 002 MALANG 24-03-2015
38 WARDATUL JANNAH RUSUN SOMBO 3/308 005 009 PASURUAN 22-09-2015
39 I M A M JL. SOMBO 37 H 005 010 SAMPANG 25-09-2015
40 KHOLIPAH JL. SOMBO 29 005 010 SAMPANG 08-09-2015
41 ROKINAH JL. SOMBO 37 005 010 SAMPANG 18-09-2015
42 SUSANTI JL. SOMBO 37 H BELAKANG 005 010 SAMPANG 03-10-2015
43 ZEINAH SOMBO 31 005 010 SAMPANG 08-09-2015
44 HOTIJAH JL. SOMBO 37 H 005 010 SAMPANG 25-09-2015
45 MUHIBBAH SOMBO NO. 27 005 010 SAMPANG 03-09-2015
46 MOH. MASTUR SOMBO NO. 37 BELAKANG 005 010 SAMPANG 03-09-2015
47 NUR HASANAH PRAGOTO 2/4 005 011 BANGKALAN 16-09-2015
48 SARIFAH PRAGOTO 2/4 005 011 SAMPANG 13-10-2015
49 JOYO KEBONDALEM 3/3 D 007 003 MOJOKERTO 13-10-2015
50 RIDO/`I KEBONDALEM 7/62 007 006 BANGKALAN 28-01-2015
51 SYAIFULLAH PEGIRIAN 176 008 002 SUMENEP 24-06-2015
52 ENDANG SRININGSIH SIMOLAWANG BUNTU27 009 001 MADIUN 05-02-2015