Data Penduduk Musiman

KECAMATAN : LAKAR SANTRI

KELURAHAN : LAKARSANTRI

NO NAMA LENGKAP ALAMAT RW RT TEMPAT ASAL MASA BERLAKU
1 ARI MULYONO LAKARSANTRI 001 001 PASURUAN 10-02-2015
2 AGUS HARIS ANDIK JL. LAKARSANTRI 001 001 MALANG 10-02-2015
3 IMAM SYAFI/`I JL LAKARSANTRI 001 001 GRESIK 14-11-2014
4 RUSTAM EFFENDI JL. LAKARSANTRI 001 001 JOMBANG 22-10-2014
5 SUTONO JL. LAKARSANTRI 001 001 BLITAR 30-10-2014
6 SUBANDRIYO JL. LAKARSANTRI 001 001 GUNUNG KIDUL 24-10-2014
7 SUWAR JL. LAKARSANTRI 001 001 NGAWI 22-10-2014
8 MUHAMMAD ARIF JL. LAKARSANTRI 001 001 BLITAR 24-10-2014
9 JONI KRISWANTO JL. LAKARSANTRI 001 001 BOJONEGORO 29-10-2014
10 SARIYATI JL. LAKARSANTRI 001 001 JOMBANG 28-10-2014
11 WIJIANTO JL LAKARSANTRI 001 001 TRENGGALEK 14-11-2014
12 SUCIPTO JL. LAKARSANTRI 001 001 MOJOKERTO 25-10-2014
13 MANSYUR JL. LAKARSANTRI 001 001 SUMENEP 22-10-2014
14 MUHAMMAD IRWANI ZAKARIYA, SE JL. LAKARSANTRI 001 002 JOMBANG 23-10-2014
15 MUHAMMAD ALI JL. LAKARSANTRI 001 002 MALANG 30-10-2014
16 FATKUR ROSI JL. LAKARSANTRI 001 002 PASURUAN 30-10-2014
17 UNTARI JL. LAKARSANTRI 001 002 NGANJUK 22-10-2014
18 ACHMAD PARIMAN LAKARSANTRI IE/ I 001 002 JOMBANG 01-10-2014
19 MUHAMMAD SALIM LAKARSANTRI 001 002 LUMAJANG 22-11-2014
20 RIKA FEBRINA JL. LAKARSANTRI 001 002 KEDIRI 22-10-2014
21 SITI ALIYAH LAKARSANTRI 001 002 JOMBANG 21-10-2014
22 FENI DWI ARDILA LAKARSANTRI 001 002 LUMAJANG 22-11-2014
23 EMI SUSANTI JL. LAKARSANTRI GG. I E NO 1 001 002 JOMBANG 22-10-2014
24 INDAH TRI WIJAYANI JL. LAKARSANTRI 001 002 LAMONGAN 22-10-2014
25 SRI UTAMI LAKARSANTRI GG I E NO IA 001 002 BLITAR 21-02-2015
26 SUBANDRIYO JL. LAKARSANTRI GG. I E NO 1 001 002 JOMBANG 22-10-2014
27 ETI METI DESI LAKARSANTRI 001 002 OGAN KOMERING ULU TIMUR 12-03-2015
28 HERI SANTOSO LAKARSANTRI 001 002 JOMBANG 21-10-2014
29 ZUBAIDI JL. LAKARSANTRI 001 002 NGANJUK 22-10-2014
30 ANANG BUDIONO LAKARSANTRI GG I E NO IA 001 002 JOMBANG 21-02-2015
31 MUHAMMAD ALI JL.LAKARSANTRI 001 002 MALANG 14-11-2014
32 MUKHLIS JL. LAKARSANTRI 001 002 SUMENEP 24-10-2014
33 LISTYORINI JL. LAKARSANTRI 001 002 BOJONEGORO 22-10-2014
34 LELYANI DEWI W JL.LAKARSANTRI 001 002 MALANG 14-11-2014
35 PARMONO JL. LAKARSANTRI 001 002 NGANJUK 25-10-2014
36 NANIK HERAWATI JL. LAKARSANTRI 001 002 JOMBANG 23-10-2014
37 MOCH. SHOLEH JL. LAKARSANTRI 001 002 BOJONEGORO 22-10-2014
38 YUDA WICAKSONO JL. LAKARSANTRI 001 002 KEDIRI 22-10-2014
39 SITI AMINAH JL. LAKARSANTRI 001 002 NGANJUK 23-10-2014
40 TARMUN JL. LAKARSANTRI 001 002 NGANJUK 23-10-2014
41 DYAH KUSUMA WARDHANI LAKARSANTRI 001 003 MALANG 20-02-2015
42 FARISKA JL.LAKARSANTRI 001 003 LUMAJANG 14-11-2014
43 MOH. FAJAR BUANA LAKARSANTRI 001 003 NGANJUK 20-02-2015
44 WAHDIONO LAKARSANTRI 001 003 LUMAJANG 14-11-2014
45 SAYID NURHADI LAKARSANTRI 001 003 NGAWI 20-02-2015
46 HANIM DARMOKO LAKARSANTRI 001 003 GRESIK 15-04-2015
47 SITI JULAICHAH LAKARSANTRI 001 003 GRESIK 15-04-2015
48 DADANG PEBRIANTO LAKARSANTRI 001 003 NGAWI 20-02-2015
49 HARI FITRI SULISTIYO LAKARSANTRI NO. 9 001 003 SIDOARJO 22-10-2015
50 DYAH OCTORIZKA RISWANTI LAKARSANTRI 001 003 SLEMAN 20-02-2015
51 HERI KOKOH YUDIANTO LAKARSANTRI 001 003 MOJOKERTO 01-10-2014
52 NUR INDRA YANI LAKARSANTRI NO. 9 001 003 SIDOARJO 22-10-2015
53 ZAHROTUL FITRIYAH JL. LAKARSANTRI 001 004 GRESIK 29-10-2014
54 RITA ANDARWATI JL. LAKARSANTRI GG IB/14B 001 004 MADIUN 22-10-2014
55 WIJI RAHAYU JL. LAKARSANTRI GG IB/14B 001 004 MOJOKERTO 22-10-2014
56 AHMAD KUDHORI JL. LAKARSANTRI 001 005 SIDOARJO 22-10-2014
57 DEDI AGUS SETIAWAN LAKARSANTRI 001 005 JOMBANG 18-02-2015
58 KURINATUL JANNAH LAKARSANTRI 001 005 JEMBER 17-03-2015
59 MISIYEM LAKARSANTRI 1/F 001 005 NGAWI 09-06-2015
60 CHAMARUL FAUZIYAH JL. LAKARSANTRI 001 005 KEDIRI 22-10-2014
61 ROSSALIA WAHYU WIJAYATI JL. LAKARSANTRI 001 005 PROBOLINGGO 22-10-2014
62 ANDI HERI HIDAYAT JL LAKARSANTRI 001 005 JOMBANG 02-12-2014
63 LAILATUL HAMIDAH LAKARSANTRI 001 005 MALANG 17-03-2015
64 SARIFUDIN LAKARSANTRI 1/F 001 005 NGAWI 09-06-2015
65 LISANAH JL. LAKARSANTRI 001 005 SIDOARJO 22-10-2014
66 ADIEN NOVRIANTO JL. LAKARSANTRI 001 005 KOTA MALANG 28-10-2014
67 KARWATI JL LAKARSANTRI 001 005 TUBAN 14-11-2014
68 TAUFIK SUSANTO LAKARSANTRI I F 001 005 TULUNGAGUNG 20-02-2015
69 SOEHARYONO JL LAKARSANTRI 001 005 TUBAN 13-06-2015
70 SRI UTAMI LAKARSANTRI GG. I 001 005 JOMBANG 01-10-2014
71 LILIK NURDIANA JL LAKARSANTRI 1B/17C 001 005 PONOROGO 02-12-2014
72 ACHMAD NAUFAL AFANDI JL LAKARSANTRI 1B/17C 001 005 PONOROGO 02-12-2014
73 SLAMET LAKARSANTRI 001 005 JOMBANG 20-02-2015
74 BAMBANG SUMBOGO LAKARSANTRI 001 005 PURWOREJO 11-03-2015
75 ABU NARTO LAKARSANTRI 001 005 JEMBER 17-03-2015
76 ISTIANA SURATINI JL. LAKARSANTRI 001 005 SLEMAN 25-10-2014
77 WIWIK RISDIANA LAKARSANTRI I F 001 005 TULUNGAGUNG 20-02-2015
78 JULIANTO LAKARSANTRI 001 005 MALANG 17-03-2015
79 YULI WULANDARI LAKARSANTRI 002 001 MAGETAN 24-02-2015
80 TOMO LAKARSANTRI 002 001 MAGETAN 28-02-2015
81 HABIB SUWONDO LAKARSANTRI 002 004 BANYUWANGI 14-04-2015
82 ARIO DODIK HERMAWAN LAKARSANTRI 78 002 004 LUMAJANG 21-02-2015
83 NUR KHOLIFAH LAKARSANTRI 002 004 GROBOGAN 04-03-2015
84 KHOLIK LAKARSANTRI 002 004 GRESIK 17-03-2015
85 TAMYIS HARI MUKTI LAKARSANTRI 002 004 KEDIRI 06-03-2015
86 YANTI KATI RAHAYU LAKARSANTRI 002 004 BANYUWANGI 27-02-2015
87 IBNU GHOLIB LAKARSANTRI 78 002 004 NGANJUK 06-03-2015
88 IMROATUL HASANAH LAKARSANTRI 002 004 LAMONGAN 20-02-2015
89 AHMAD MAHIS LAKARSANTRI 002 004 LAMONGAN 20-02-2015
90 SHOLIKIN LAKARSANTRI 002 004 KEDIRI 04-03-2015
91 SUYANTI LAKARSANTRI 002 004 NGANJUK 04-03-2015
92 SARMIN LAKARSANTRI 002 004 GROBOGAN 04-03-2015
93 YULIATI LAKARSANTRI 002 004 KEDIRI 06-03-2015
94 FADLAN LAKARSANTRI 002 004 LAMONGAN 20-02-2015
95 TRI HARSIH LAKARSANTRI 78 002 004 LUMAJANG 24-02-2015
96 SUHARDI LAKARSANTRI 78 002 004 LUMAJANG 21-02-2015