Data Penduduk Musiman

KECAMATAN : PABEAN CANTIAN

KELURAHAN : BONGKARAN

NO NAMA LENGKAP ALAMAT RW RT TEMPAT ASAL MASA BERLAKU
1 SRIYATINI WASPADA 1/5 004 003 TULUNGAGUNG 22-08-2015
2 PURWANTI WASPADA 1/6 004 003 JOMBANG 22-08-2015
3 FITRIYA WASPADA NO.46 004 003 SIDOARJO 22-08-2015
4 SUPIYAH WASPADA NO.46 004 003 SIDOARJO 22-08-2015
5 RIDWAN WASPADA 1/6 004 003 JOMBANG 22-08-2015
6 JAYA SANTOSO KALIANYAR KULON 4/24 007 002 TUBAN 17-09-2015
7 DINE SUNDAYANI KALIANYAR KULON 10/2 007 004 BANDUNG 19-03-2015
8 FEBI ARISANTI KALIANYAR KALIMIR 3/5 007 006 KODYA JAKARTA TIMUR 15-09-2015
9 SITI MUTMAINNAH KALIANYAR KALIMIR 3/5 007 006 BANGKALAN 27-01-2015
10 MARSAT SEMUT KALIMIR 6/15 008 006 BANGKALAN 07-10-2015
11 SIOK BIEN PENGAMPON 11/3 010 011 NGANJUK 23-09-2015