Data Penduduk Musiman

KECAMATAN : TAMBAK SARI

KELURAHAN : TAMBAKSARI

NO NAMA LENGKAP ALAMAT RW RT TEMPAT ASAL MASA BERLAKU
1 ENDAH DWI MUSDYANTARI JAGIRAN 1/16-C 003 002 KOTA DENPASAR 26-08-2015
2 MUJIATI JAGIRAN 2/18 003 004 MOJOKERTO 29-09-2015
3 KRIMAN JAGIRAN 2/18 003 004 MOJOKERTO 29-09-2015
4 TRI MARMIATI AMBENGAN BATU 3/1 004 003 LAMONGAN 20-10-2015
5 SITI JUBAIDAH AMBENGAN BATU 3/1 004 003 MALANG 20-10-2015
6 MARYATI SAWENTAR 81 009 002 SUKOHARJO 08-09-2015
7 MULYONO SAWENTAR 81 009 002 SUKOHARJO 08-09-2015